Målet med konferensen

Konferensen återkommer mellan Landsbygdsriksdagarna vartannat år och är till för Byalag, Utvecklingsgrupper, Hembygdsrörelsen, Bygdegårdsrörelsen, idrottsföreningar, politiker och tjänstemän i hela Västra Götaland.  

Fortsätt läsa …